skolici-centrum-i4wifi_skolici-centrum-1
workshop tisková konference prezentace školení
workshop tisková konference prezentace školení

Školicí místnost ve Školicím centru společnosti i4wifi distribution nabízí 40 míst ve školním uspořádání nejen pro školení, ale i pro semináře, workshop a prezentace. Připraven je zde řečnický pult i catheringový pult. Místnost je vybavena ozvučovací technikou s mikrofonem, čtyřmi plátny a čtyřmi dataprojektory pro dva nezávislé zdroje signálu ze dvou obslužných PC.
Toto dobře vybavené místo najdete v areálu Benware Business Park Průmyslová 11 ve 4. patře administrativní budovy.

4 990 Kč / den
790 Kč / hodina

Vybavení místnosti

Denní světlo Denní světlo Bezbariérový přístup Bezbariérový přístup Zatemnění Zatemnění Wi-fi Wi-fi Zdarma Pevný internet Pevný internet Zdarma Klimatizace Klimatizace Plátno Plátno Projektor Projektor Ozvučení Ozvučení Flipchart Flipchart Parkování Parkování Zdarma Občerstvení Občerstvení 7,4m x 15,5m x 4m 7,4m x 15,5m x 4m Koberec Koberec

Kapacita

Třída Třída 30 osob

Občerstvení

Varianta A

Dle dohody a potřeb

100 Kč za osobu

Varianta B

Dle dohody a potřeb

200 Kč za osobu

Poptávka

4 990 Kč / den

790 Kč / hodina

Datum zahájení
Datum ukončení

Pronájem
Občerstvení

Celkem

,

Čas zahájení:
:

,

Čas ukončení:
:
0 prázdné