Obchodní podmínky

1. Pojmy

1.1. Provozovatel portálu Konfi.cz - společnost HOTEL.CZ a.s. se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00, Praha 9. Korespondenční adresa: Řeznická 7, 460 01 Liberec, telefon 222 539 539 email: info@hotel.cz.

1.2. Poskytovatel prostor – vlastník/nájemce konferenčních prostor, poskytující Zákazníkovi služby dle inzerce na portálu Provozovatele.

1.3. Zákazník – osoba (fyzická nebo právnická) poptávající si služby nabízené Poskytovatelem prostor.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi Provozovatelem portálu Konfi.cz a Poskytovatelem prostor při realizaci zprostředkování poptávky pronájmu konferenčních prostor nabízených Poskytovatelem prostor na Webu Provozovatele.

2.2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem portálu Konfi.cz. a Postkytovatelem prostor se dále vedle těchto VOP řídí smlouvou o zprostředkování, smluvní vztah mezi Provozovatelem Konfi.cz a Zákazníkem se vedle těchto VOP řídí Všeobecnými podmínkami uveřejněnými na internetovém portálu www.Hotel.cz

2.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Smluvními stranami neobsahuje úpravu jinou. Jednotlivá ustanovení těchto VOP lze změnit nebo vyloučit ve Smlouvě.

3. Ochrana osobních údajů

3.1. Zpracování osobních údajů

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel portálu Konfi.cz je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Zákazník vyslovuje souhlas se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu samotným odesláním poptávkového formuláře na stránce Spa.cz/Hotel.cz/Konfi.cz. Tento souhlas má Zákazník možnost kdykoliv zrušit na stránce http://www.hotel.cz/unsubscribe/?email="email Zákazníka".

3.2. Nahrávání telefonických hovorů

Zákazník souhlasí s tím, že jsou všechny telefonní hovory nahrávány z důvodu zkvalitnění služeb a zaznamenání vyjádření souhlasu Zákazníka s podmínkami a potvrzení Objednávky s tím, že svůj souhlas výslovně či konkludentně vyjádří tím, že pokračuje v telefonickém rozhovoru s pracovníkem Provozovatele portálu Konfi.cz.

4.Platnost a účinnost

4.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.5.2017. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.

4.2. Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je k dispozici v sídle Provozovatele portálu Konfi.cz a je zveřejněno na webových stránkách provozovatele www.konfi.cz.

4.3. V případě rozporu obchodních a storno podmínek Konfi.cz a Poskytovatele prostor platí storno podmínky Poskytovatele prostor.

0 prázdné